Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:53 24/08/2017  

THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn dạy học môn Tin học cấp THCS năm học 2017-2018


Kính gửi: Các đơn vị THCS trực thuộc. Năm học 2017-2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tái bản lại sách tin học cấp THCS gồm 04 quyển dành cho các lớp 6 (Quyển 1), lớp 7 (Quyển 2), lớp 8 (Quyển 3) và lớp 9 (Quyển 4) với nội dung có thay đổi và chỉnh lí về các phần mềm học tập ở các khối lớp và cập nhật mới thông tin đối với những modul kiến thức liên quan, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau:

- Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức dạy học môn Tin học cho học sinh cấp THCS từ lớp 6 đến lớp 9 với thời lượng 2 tiết/tuần, đảm bảo các nguyên tắc về giảng dạy, kiểm tra-đánh giá môn Tin học đã được Phòng chỉ đạo. Khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực; tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật và sử dụng mạng xã hội (Facebook) đúng mục đích. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

- Trên cơ sở bộ sách “Tin học dành cho Trung học cơ sở” quyển 1, quyển 2, quyển 3 và quyển 4 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành năm 2017 và được Bộ GD&ĐT thẩm định, các trường cập nhật thông tin để giảng dạy cho học sinh, nếu học sinh chưa có điều kiện sử dụng sách mới, nhà trường mua một số bộ để ở thư viện và các em có thể dùng chung.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cài đặt phần mềm, máy tính phục vụ cho học sinh học tập, đảm bảo giờ thực hành 01 học sinh/máy tính.

- Thiết kế bài giảng E-Learning để giảng dạy thay thế cho các bài soạn mang tính trình chiếu bằng PowerPoint trước đây; đăng tải các bài học trên trang http://truonghocketnoi.edu.vn và hướng dẫn học sinh sử dụng tài khoản đã được nhà trường cấp để đăng nhập vào tham khảo và tìm hiểu bài học nhằm tăng cường tính tự học.

- Tăng cường công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu môn tin học. Thành lập câu lạc bộ Tin học và tạo điều kiện cho các em tham gia.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thêm.

                                                                                               KT. TRƯỞNG PHÒNG  

Nơi nhận:                                                                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;

- Lưu: VT, PT.                                                                                  Lâm Thủy

                        

Tải file

Số lượt xem : 1788

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác