Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 07 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:21 09/12/2016  

THÔNG BÁO "Về việc hướng dẫn kiểm tra học kì I và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS Năm học 2016-2017"


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Huế, công văn số 2634/SGD&ĐT-GDTrH ngày 21/11/2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Kiểm tra học kì I cấp THCS, Phòng GD&ĐT hướng dẫn kế hoạch thực hiện như sau:

I.    Mục đích, yêu cầu
1.   Mục đích
Đánh giá chính xác, công bằng quá trình thực hiện chương trình, tổ chức dạy học và năng lực học tập của học sinh các lớp trong học kỳ I của các trường THCS trực thuộc.

Thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để các cấp quản lý giáo dục đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của đơn vị, thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục.

2.   Yêu cầu

Các trường phải thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra các môn học theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng GD&ĐT thành phố Huế. Hiệu trưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trường kiểm tra sai lịch. Phòng sẽ có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức coi - chấm ở các trường.

Các trường phải tổ chức dạy học đảm bảo kế hoạch nội dung, chương trình theo quy định và ôn tập cho học sinh thật kĩ trước khi kiểm tra, đồng thời giáo dục học sinh tính nghiêm túc, trung thực; kiên quyết xử lí các trường hợp quay cóp, gian lận trong kiểm tra.

Hiệu trưởng phải phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên trong hội đồng coi, chấm và có đủ các loại biên bản tổ chức kiểm tra học kì I của hội đồng coi, chấm theo quy định.

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 532

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác