Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 07 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:02 11/12/2018  

THÔNG BÁO Về việc tham gia Cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật cấp Tỉnh Năm học 2018 -2019

Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 2847/SGDĐT-GDTrH ngày 19/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế (Sở GD&ĐT) về việc hướng dẫn chi tiết Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật (KH – KT) học sinh Trung học năm 2019;

Căn cứ kết quả Cuộc thi KH – KT cấp Thành phố năm học 2018 - 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT) thông báo các đơn vị có đề tài tham gia Cuộc thi KH – KT cấp Tỉnh năm học 2018 -2019 như sau:   

1. Các đơn vị có đề tài tham gia: 09 đơn vị có đề tài đạt giải Nhất, giải Nhì Cuộc thi KH – KT cấp Thành phố năm học 2018 - 2019 (Danh sách đính kèm).

2. Thời gian, địa điểm, chương trình Cuộc thi: Thực hiện theo công văn số 2847/SGDĐT-GDTrH ngày 19/11/2018 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế.

3. Hướng dẫn chi tiết:  

- Các đơn vị có đề tài tham gia dự thi phải điều chỉnh, bổ sung kết quả nghiên cứu theo những góp ý của Ban giám khảo Cuộc thi cấp Thành phố.

- Thiết kế lại Poster theo đúng qui định của Cuộc thi.

- Phòng gửi kèm công văn số 2847/SGDĐT-GDTrH ngày 19/11/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn chi tiết Cuộc thi KH – KT học sinh Trung học năm 2019 (đặt tại website của Phòng GD&ĐT). Các đơn vị tham gia dự thi nghiên cứu kỹ công văn này và thực hiện đúng theo hướng dẫn; hồ sơ dự thi thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Sở và nộp về Phòng GD&ĐT trước ngày 21/12/2018. Phòng sẽ chuyển mã dự thi cho các đề tài để đăng ký dự thi qua mạng “Trường học kết nối”. Đề tài nào nộp không đúng thời gian qui định sẽ không được tham gia dự thi.

Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện để tránh trở ngại công việc chung./. 

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 829

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác