Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 09 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 11:53 11/11/2017  

THÔNG BÁO Về việc tổ chức ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trực thuộc.

Nhằm giúp học sinh nắm vững chuẩn kiến thức, kĩ năng, phẩm chất, năng lực các môn học và đạt kết quả  tốt trong học kỳ I năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:- Tiếp tục thực hiện giảng dạy các môn học theo đúng kế hoạch giáo dục của nhà trường đã xây dựng theo hướng tinh giản, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và phát triển năng lực học sinh.- Tổ chức dạy bù kiến thức cho học sinh cho kịp tiến độ do nghỉ bão lụt.- Lập kế hoạch ôn tập cụ thể cho từng môn học, phân công giáo viên hướng dẫn, giảng dạy, bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh nắm chắc kiến thức, kĩ năng và phẩm chất, năng lực môn học.   Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị TH, THCS nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tải file đầy đủ tại đây

Tải file

Số lượt xem : 746

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác