Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''


Ngày 07 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:29 31/07/2017  

THÔNG BÁO Về việc tổ chức ôn tập, kiểm tra lại cho học sinh thuộc diện kiểm tra lại sau hè năm học 2016-2017


Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc.

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác ôn tập, kiểm tra lại cho học sinh thuộc diện kiểm tra lại sau hè, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

- Căn cứ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông để xác định, hướng dẫn cho học sinh lựa chọn các môn cần kiểm tra lại.

- Lập kế hoạch ôn tập, kiểm tra cụ thể.

- Giao nội dung kiến thức các môn học cần ôn tập cho học sinh về tự ôn tập trong hè và tập trung ôn tập cho học sinh vào đầu tháng 8/2017.

- Phân công giáo viên phụ trách ôn tập.

- Thành lập hội đồng tổ chức kiểm tra lại, tiến hành chấm kiểm tra.

- Thời gian kiểm tra lại cho các môn được qui định cụ thể như sau: Môn Toán, Ngữ Văn: 90 phút, các môn còn lại: 45 phút.

- Thời gian tổ chức kiểm tra lại trước 15/8/2017.

- Đề kiểm tra lại phải được Tổ trưởng chuyên môn, Ban Giám hiệu kí duyệt, có ma trận đề đầy đủ.

- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, bài thi của học sinh.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị THCS nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 522

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác