Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''


Ngày 02 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:36 22/01/2016  

Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT về thi đua khen thưởng của Bộ giáo dục


Chú ý:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2016 thay thế Thông tư số 12/2012/TT- BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

2. Bãi bỏ Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm đ Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. Trân trọng

 

Tải file 1
 

Số lượt xem : 1482

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác