Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 10 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:41 01/11/2016  

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND Tỉnh và cập nhật đầy đủ các thông tin vào phần mền PMIS


Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc. Nhằm triển khai thực hiện tốt Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và công văn số 473/UBND-NV ngày 03/9/2015 của UBND Thành phố Huế về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; đồng thời sử dụng hiệu quả phần mềm PMIS. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Việc thực hiện Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND Tỉnh:

         Qua đi cơ sở nắm tình hình các đơn vị trường học, Phòng GD-ĐT nhận thấy có một số đơn vị chưa thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung trong việc thực hiện Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND Tỉnh. Các đơn vị căn cứ công văn phê duyệt của UBND Thành phố Huế về nâng lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo, kỷ luật viên chức, bổ nhiệm ngạch…để ban hành các quyết định kịp thời, đúng thời gian theo quy định. Ban hành Thông báo nghỉ hưu đối với giáo viên, nhân viên trước 6 tháng và Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với giáo viên, nhân viên trước 3 tháng kể từ ngày nghỉ hưu.

 

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 457

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác