Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:14 26/07/2019  

Tiếp tục quản lý, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường


Kính gửi: - Các trường Tiểu học và THCS trực thuộc; - Các tổ chức, cá nhân có mở lớp dạy thêm, học thêm.

Thực hiện công văn số 1586/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 15/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thừa Thiên Huế về việc tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường và các tổ chức, cá nhân có mở lớp dạy thêm, học thêm (DTHT) triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Đối với các trường trực thuộc

- Tiếp tục tổ chức quán triệt đến tận cán bộ, giáo viên, học sinh những quy định về DTHT; có kế hoạch phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, giải thích để nhân dân, cha mẹ học sinh nắm vững các quy định nội dung Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, Quyết định số 63/QĐ-UBND của UBND tỉnh, các văn bản của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT về DTHT nhằm tạo sự đồng thuận và phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng DTHT đối với giáo dục tiểu học. Nghiêm cấm tổ chức DTHT đối với học sinh tiểu học dưới mọi hình thức (trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống). Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.

- Hiệu trưởng nhà trường cần có biện pháp quản lý tốt đội ngũ cán bộ giáo viên, không để cán bộ giáo viên trong trường vi phạm quy định về DTHT. Nếu để xảy ra, hiệu trưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên; đồng thời chịu trách nhiệm về việc quản lý, giám sát, cho phép giáo viên thuộc đơn vị mình tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

          - Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra về hoạt động DTHT; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra nội bộ trong nhà trường. Chấn chỉnh và kiên quyết xử lý kịp thời các vi phạm quy định về DTHT một cách nghiêm minh theo quy định của Pháp luật.

          2. Đối với các tổ chức, cá nhân có mở lớp DTHT

          - Các cá nhân và cơ sở DTHT chỉ được tổ chức dạy học khi có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp; tuyệt đối không mở lớp khi chưa được cấp phép hoạt động.

          - Thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về vệ sinh trường học; phòng học đảm bảo diện tích trung bình tối thiểu 1,10 m2/học sinh.

- Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động DTHT ngoài nhà trường phải niêm yết công khai giấy phép tổ chức hoạt động DTHT, danh sách người dạy thêm, thời khóa biểu DTHT, mức thu tiền học thêm tại địa điểm DTHT để học sinh, nhân dân được biết.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức DTHT

Thực hiện theo Điều 12, Điều 13 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và Điều 9 của Quyết định số 63/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

          Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường, các cơ sở có mở lớp DTHT nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tải file

Số lượt xem : 2031

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác