Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "