Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 18 tháng 01 năm 2018


Tin hoạt động ngành

NGÀY HỘI GIAO LƯU “BÉ VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG” CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2016 - 2017
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục An toàn giao thông cho trẻ trong trường mầm non, ngày 26/4/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức ngày hội giao lưu “Bé với An toàn giao thông” bậc mầm non cấp thành phố. Liên hoan lần này với sự ...