Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Tin hoạt động ngành - PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ
 

Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 23 tháng 03 năm 2018


Tin hoạt động ngành

HỘI THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC KĨ THUẬT - TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện Thông báo số 1198/PGD&ĐT-PT ngày 21/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp cơ sở năm học 2017-2018;