Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''


Ngày 23 tháng 09 năm 2018


Tin hoạt động ngành

Ngoại khóa tại Đại nội Huế của HS ưu tú trường THCS Phạm Văn Đồng năm học 2017-2018
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Trường THCS Phạm Văn Đồng;Thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn trong tháng 5/2018; Sáng thứ ba ngày 15 tháng 5 năm 2018, Trường THCS Phạm Văn Đồng được sự cho phép của Phòng GD&ĐT thành phố Huế và sự đồng thuận của Hội CMHS đã tổ chức ...