Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 29 tháng 02 năm 2020


Tin hoạt động ngành

HỘI THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC KĨ THUẬT - TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện Thông báo số 1198/PGD&ĐT-PT ngày 21/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp cơ sở năm học 2017-2018;

Trang 2/2