Dạy tức là học hai lần''


Ngày 19 tháng 02 năm 2018


Tin hoạt động ngành

Trường Mầm non Tây Lộc: Tổng kết Hội thi Bé khéo tay cấp trường năm học 2017-2018
Việc tổ chức Hội thi Bé khéo tay cấp trường năm học 2017 – 2018 nằm trong quy trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường Mầm non Tây Lộc. Hội thi nhằm cung cấp kiến thức sơ đẳng về tạo hình cho trẻ thông qua đó phát triển khả năng quan sát tri giác, phân biệt, khả năng ...