Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin hoạt động ngành

Công an Thành phố Huế tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy xâm nhập học đường cho học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Thực hiện công tác triển khai tuyên truyền đảm bảo ATGT, phòng, chống tội phạm ma túy xâm nhập học đường năm học 2018 – 2019; sáng ngày 22 tháng 10 năm 20118, trong tiết chào cờ đầu tuần, giữa sân trường ngát xanh và dưới ánh nắng vàng tươi của những ngày cuối thu, Công an thành phố Huế phối ...

Trang 1/2