Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin hoạt động ngành

Hội trại sách 26/3/2021 của trường tiểu học Thủy Biều
Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/3/2021) và 46 năm này giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/03/1975 – 26/3/2021), hưởng ứng ngày sách Việt Nam, nhằm tôn vinh vai trò của sách, người làm sách và phát động văn hoá đọc trong cộng đồng.