Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 09 tháng 08 năm 2020


Tin hoạt động ngành

Cập nhật lúc : 14:59 21/10/2016  

Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp Thành phố Năm học 2016-2017


Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;


Thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-SGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Sở GD&ĐT về Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp Tỉnh năm học 2016-2017;

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 của bậc học mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2016-2017 như sau:

I. Mục đích và yêu cầu của hội thi

1. Mục đích

- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố là cơ sở để bình xét danh hiệu thi đua các cấp, đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

- Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ đồng thời để giáo viên rút kinh nghiệm khắc phục những thiếu hụt trong chuyên môn nghiệp vụ của bản thân; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình GDMN.

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó giúp cho các cấp quản lý xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

 ....

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 961

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác