Học tập là một việc suốt đời "


Ngày 10 tháng 08 năm 2020


Tin hoạt động ngành

Cập nhật lúc : 15:34 05/10/2018  

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và công đoàn trường THCS Lý Tự Trọng năm học 2018-2019

Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ


      Thực hiện Công văn 1254/PGDĐT-TCCB ngày 17/9/2018 của Phòng Giáo dục-Đào tạo Thành phố Huế về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019 và Công văn 360/LĐLĐ ngày 05/9/2018 của Liên đoàn Lao động thành phố Huế về việc tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019, vào ngày 04/10/2018, Trường và Công đoàn THCS Lý Tự Trọng tổ chức Hội nghị CBCCVC và CĐ năm học 2018-2019. Trước khi Hội nghị cấp trường diễn ra, các Bước 1:  Hội nghị cán bộ cốt cán đã được tiến hành vào ngày 26/9/2018; Bước 2: Hội nghị cấp tổ chuyên môn vào ngày 28/9/2018.

          Hội nghị được đón tiếp đại diện, lãnh đạo Ngành GD&ĐT thành phố Huế, Đảng ủy, UBND phường Phú Hậu đến dự chia sẻ kết quả thực hiện NQ HNCBCCVC năm học 2017-2018 của nhà trường và chỉ đạo Hội nghị năm học 2018-2019. Có 35/37 CBCCVC và người lao động đã tham dự Hội nghị.

         Tại Hội nghị, toàn thể CBCCVC và người lao động đã nhất trí cao với nội dung các báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trước, phương hướng chung, thống nhất các chỉ tiêu cơ bản, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân của năm học 2018-2019.

        Để đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở, 03 công khai theo Thông 36/2017 của Bộ GD&ĐT, Chủ tịch đoàn lần lượt giới thiệu Kế toán báo cáo kết quả thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính của đơn vị; Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra và đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động năm học mới; Thư ký Hội đồng báo cáo, tổng hợp các ý kiến góp ý, dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, quy định của đơn vị. 

         Hội nghị dành nhiều thời gian để thảo luận sôi nổi đóng góp các giải pháp cụ thể của tổ chuyên môn, văn phòng, cá nhân CBCCVC và NLĐ để triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019; trong đó, đặc biệt có ý kiến:

          - Tổ Văn-Sử-Địa-CD: Phát triển Văn học đọc, rèn luyện kỹ năng giao tiếp HS thông qua các hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại khóa.

          - Tổ Lý-Hóa-Sinh-CN: Phát huy hiệu quả sử dụng TBDH và phòng bộ môn.

          - Tổ Ngoại ngữ: Mô hình phối hợp với các tổ chức trong và ngoài trường để tổ chức mỗi hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

          - Tổ Nhạc-Họa-Thể dục: Rèn luyện thân thể, nếp sống văn minh đô thị.

          - Tổ Văn phòng: Cải cách hành chính, tiếp dân...

 

         - Công đoàn: Phối hợp với tổ chuyên môn để tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

          Thay mặt các đại biểu đến dự Hội nghị, thầy Hoàng Đức Nhân – Chuyên viên Phòng GD&ĐT thành phố Huế đã phát biểu truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ngành, nêu rõ định hướng cho nhà trường xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp thực tiễn, tiếp tục phát huy điểm mạnh của trường đạt chuẩn Quốc gia, cải tiến nâng cao chất lượng, khắc phục các điểm yếu theo lộ trình cụ thể, với quyết tâm cao. Ông Trần Chí Linh- Phó chủ tịch UBND phường Phú Hậu chúc mừng kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2017-2018 của tập thể và các cá nhân có thành tích nổi bật; đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu không để chủ quan có thể sa sút chất lượng đại trà lẫn mũi nhọn; khuyến khích CBCCVC đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng bậc cao với các đề tài sáng kiến kinh nghiệm sát hợp, cụ thể, thiết thực trải rộng các lĩnh vực giáo dục. 

         Hiệu trưởng cùng Chủ tịch Công đoàn thay mặt chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến của lãnh đạo và trả lời làm rõ những vấn đề cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đặt ra ở hội nghị cấp tổ và tại hội nghị cơ quan.

        Hội nghị biểu quyết thông qua các chủ trương, giải pháp chính và các chỉ tiêu quan trọng của năm học mới được tổng hợp trong dự thảo nghị quyết hội nghị CBCCVC và Công đoàn do thư ký trình bày với 100% ý kiến nhất trí.

        Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, Yêu nước là phải thi đua” nhà trường và các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn đã cùng ký cam kết giao ước thi đua, phấn đấu tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2018 – 2019.

        Dưới đây là một số hình ảnh về diễn biến của Hội nghị:

Nguồn: THCS Lý Tự Trọng

Số lượt xem : 416

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác