Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "


Ngày 11 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:50 01/09/2016  

Tổ chức trực cơ quan và báo cáo tình hình trong dịp lễ Quốc Khánh


Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc

Thực hiện công văn số 1988/SGDĐT-VP ngày 31/8/2016 của Sở Giáo dục& Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc tổ chức trực cơ quan và báo cáo tình hình trong dịp lễ Quốc Khánh, Phòng Giáo dục& Đào tạo thông báo và hướng dẫn các đơn vị một số nội dung sau:

1.Yêu cầu các đơn vị mầm non, tiểu học và THCS trực thuộc bố trí nghỉ lễ hợp lý, phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực 24/24 trong những ngày nghỉ (từ ngày 2/9 đến hết ngày 04/9/2016) để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự, phòng gian, bảo mật trong đơn vị.

2. Tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông, trang hoàng và tổ chức tổng vệ sinh trong, ngoài khuôn viên nhà trường  nhân dịp lễ Quốc Khánh và khai giảng năm học 2016-2017.

Đề nghị ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung trên, sau đợt trực các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện và những sự việc xảy ra trong các ngày nghỉ lễ về Phòng GD&ĐT (Văn thư) trước ngày 06/9/2016./.

Nơi nhận:                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                                                  (Đã ký)

- Lưu VP.

 

                                                                                                                Phan Nam

 

Tải file

Số lượt xem : 605

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác