Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 17 tháng 01 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 05:15 12/03/2013  

Thông báo Kết quả kì thi học sinh giỏi các môn Tiếng Việt, môn Toán lớp 4, lớp 5 cấp Thành phố – Năm học 2012-2013


Kính gửi : Hiệu trưởng các tr­ường tiểu học trực thuộc. Căn cứ kết quả của Hội đồng chấm thi kì thi Học sinh giỏi các môn Tiếng Việt, môn Toán lớp 4, lớp 5 khóa ngày 10/3/2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả như sau:

 

A. Tiêu chí xếp giải:

                I/ Công nhận học sinh giỏi cấp Thành phố:

     Môn Tiếng Việt, môn Toán gồm những học sinh có điểm bài thi đạt từ 10 điểm trở lên.

               II/ Các giải cá nhân.

    - Giải nhất gồm các bài thi:

   Tiếng Việt 5 có điểm đạt từ 15,0 điểm trở lên , Toán 5 có điểm đạt từ 18.0 trở lên;

   Tiếng Việt 4 có điểm đạt từ 14,50 điểm trở lên, Toán 4 có điểm đạt từ 18,0 điểm trở lên.

         - Giải nhì  gồm các bài thi:

Tiếng Việt 5 có điểm đạt từ 13,0 điểm đến dưới 15,0 điểm, Toán 5 có điểm đạt từ 16,0 điểm đến dưới 18,0 điểm;

Tiếng Việt 4 có điểm đạt từ 13,0 điểm  đến dưới 14,50 điểm; Toán 4 có điểm đạt từ 16,0 điểm đến dưới 18,0 điểm.

   - Giải ba gồm các bài thi:

    Tiếng Việt 5 có điểm đạt từ 11,0 điểm đến dưới 13,0 điểm, Toán 5 có điểm đạt từ 13,0 điểm đến dưới 16,0 điểm;

    Tiếng Việt 4 có điểm đạt từ 11,0 điểm đến dưới 13,0 điểm, Toán 4 có điểm đạt từ 13,0 điểm đến dưới 16,0 điểm.

            III/ Giải đồng đội và giải toàn đoàn.

      a/ Giải đồng đội:

       Dựa trên điểm  trung bình (ĐTB) của từng môn được tính như sau:

 ĐTB =  Tổng điểm của các thí sinh dự thi chính thức + điểm khuyến khích giải

                                      Số thí sinh dự thi chính thức theo qui định

    (Điểm KK giải: giải nhất được cộng 6 điểm; giải nhì cộng 4 điểm; giải ba cộng 2 điểm)

 

- Giải đồng đội khối 4 được tính từ tổng điểm của các môn khối 4.

- Giải đồng đội khối 5 được tính từ tổng điểm của các môn khối 5.

         Tiêu chí xét theo tổng số điểm:

Khối 4: Giải nhất từ 29,35 điểm trở lên; giải nhì từ 23,60 điểm đến dưới 29,35 điểm và giải ba từ  20,13 điểm đến dưới 23,60 điểm.

Khối 5: Giải nhất từ 28,53 điểm trở lên; giải nhì từ 24,10 điểm đến dưới 28,53 điểm và giải ba từ 20,30 điểm đến dưới 24,10 điểm.

     

      b/ Giải toàn đoàn của trường là tổng số điểm của khối 4 và khối 5.

    Giải nhất từ 52,33 điểm trở lên; giải nhì từ 45,15 điểm đến dưới 52,33 điểm và giải ba từ 40,80 điểm đến dưới 45,15 điểm.

 

        B. Kết quả: (danh sách đính kèm)

     Vậy Phòng GD&ĐT thông báo tiêu chí xét kết quả kì thi Học sinh giỏi các môn Tiếng Việt, Toán lớp 4, lớp 5 cấp Thành phố năm học 2012-2013 và kết quả kì thi để các trường biết, đồng thời đề nghị các trường tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dạy học, thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng Học sinh giỏi nhằm không ngừng nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong toàn trường./.    

                                                                                         KT.TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG            

                                                                                          Lâm Thuỷ (đã ký)

    

Tải file

Số lượt xem : 2632

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác