Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 11 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:55 10/04/2017  

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2017


Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.

Yêu cầu Ông (Bà) Hiệu trưởng cử Kế toán của đơn vị mình đến tại bộ phận TCCB - Phòng GD&ĐT nhận "Phiếu thu thập thông tin về cơ sở giáo dục, đào tạo" vào ngày thứ 2 (10/04/2017).

Hạn cuối nộp Phiếu thu thập thông tin này vào ngày 20/04/2017. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

TCCB

(Trong quá trình thu thập thông tin có gì trở ngại xin liên hệ chi cục Thống kê qua số điện thoại 3.828.115)

Số lượt xem : 360

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác