Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 09 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:01 10/02/2017  

Tổng kết phát thưởng Cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning năm học 2016-2017.

Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS có liên quan để thực hiện.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:    203  /SGD&ĐT-GDTrH                  Thừa Thiên Huế, ngày 06  tháng 2 năm 2017  

     V/v: Tổng kết phát thưởng Cuộc thi

 thiết kế bài giảng e-learning năm học 2016-2017. 

            Kính gửi:        

                        Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố Huế;

                        Các trường trung học trực thuộc Sở.

                        Các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố Huế;

          Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Sở GD-ĐT có Quyết định số 3008/QĐ-SGDĐT về việc “Khen thưởng giáo viên trong Cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning năm học 2016 – 2017 và cử bài giảng tham gia Cuộc thi cấp Quốc gia”.

          Để tuyên dương, khen thưởng cho giáo viên tham gia dự thi đã có kết quả cấp tỉnh, Sở GD-ĐT thông báo kế hoạch như sau:

        - Thành phần:

             Lãnh đạo Sở GD-ĐT; Lãnh đạo các phòng ban Sở GD-ĐT; Lãnh đạo các phòng GD-ĐT, lãnh đạo các trường Trung học trực thuộc, lãnh đạo các trung tâm GDNN-GDTX;

             Giáo viên đạt giải nhất, giáo viên đạt giải nhì theo quyết định số 3008/QĐ-SGDĐT về việc “Khen thưởng giáo viên trong Cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning năm học 2016 – 2017 và cử bài giảng tham gia Cuộc thi cấp Quốc gia”. Do số lượng giáo viên đạt giải đông nên số giáo viên đạt giải ba, giải KK Sở sẽ xướng danh tại hội nghị tổng kết; phần phát thưởng Sở chuyển về cho các phòng GD-ĐT và trường trung học trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-GDTX trao.      

        - Thời gian: 14g00 thứ năm, ngày 16/02/2017.

        - Địa điểm: Văn phòng Sở GD-ĐT, 22 Lê Lợi Huế

          Các phòng GD-ĐT, các trường trung học trưc thuộc Sở, các Trung tâm căn cứ công văn này để triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự nhận giải và triển khai kế hoạch trong thời gian đến (công văn này thay cho giấy triệu tập).

          Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc có thể liên lạc với Sở GD-ĐT (phòng GDTrH)  để được giải thích thêm./.

                                                                                                  GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                     (Đã ký) 

 - Như trên,

 - lưu VP, GDTrH,

 - Website Sở (phổ biến).

 

                                                                                        Phạm Văn Hùng

 

 

**** Lưu ý: Những giáo viên và nhóm giáo viên đạt giải Nhất và giải Nhì tham gia nhận thưởng tại Sở GD-ĐT, số 22 Lê Lợi - Huế.

Đối với giáo viên và nhóm giáo viên đạt giải ba, giải KK Sở sẽ xướng danh tại hội nghị tổng kết; phần phát thưởng Sở chuyển về cho phòng GD-ĐT trao.

Tải file đính kèm tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 1006

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác