Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:06 04/04/2017  

Triển khai dạy học Tiếng Việt Công nghệ giáo dục và đăng ký tài liệu cho học sinh và giáo viên lớp 1 năm học 2017 - 2018


Kính gửi: Các trường Mầm non và Tiểu học trực thuộc. Thực hiện công văn số 735/SGDĐT-GDTH ngày 29/03/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế (Sở GD&ĐT) về việc triển khai dạy học Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1 năm học 2017-2018, năm học 2016-2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT) đã chỉ đạo 100% trường tiểu học trực thuộc triển khai dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo bộ sách Công nghệ giáo dục (CGD).

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho giáo viên và học sinh có đủ tài liệu dạy và học theo bộ sách Tiếng Việt CGD lớp 1 năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các trường Mầm non:

- Hiệu trưởng quán triệt cho giáo viên, phụ huynh không cho trẻ 5 tuổi học trước chương trình lớp 1.

- Thông báo đến những phụ huynh có con em sắp bước vào học lớp 1 đăng ký mua bộ sách Tiếng Việt CGD lớp 1 (theo danh mục đính kèm) tại trường tiểu học sẽ cho con vào học lớp 1 năm học 2017-2018 cùng lần khi nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1.

2. Đối với các trường Tiểu học:

- Phối hợp với các trường mầm non trên địa bàn nắm chắc trẻ trong độ tuổi chuẩn bị vào học lớp 1 năm học 2017-2018; quán triệt giáo viên và phụ huynh không dạy và không cho trẻ 5 tuổi học trước chương trình lớp 1.

- Các trường lựa chọn, chuẩn bị bố trí giáo viên để giảng dạy lớp 1 cho năm học mới, có kế hoạch tập huấn nhân rộng cho đội ngũ giáo viên.

- Niêm yết, thông báo rộng rãi cho phụ huynh học sinh biết bộ sách Tiếng Việt CGD lớp 1 (theo danh mục đính kèm) do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành và trực tiếp đăng ký với nhà trường để mua giúp.

- Dự kiến số lượng khả năng tuyển sinh lớp 1 để đăng ký đặt mua trước cho học sinh kịp thời có sách để học vào đầu năm học mới.

- Mua đủ sách dành cho giáo viên sẽ bố trí dạy lớp 1 và bổ sung cho thư viện để làm tài liệu dạy học, tham khảo.

- Khuyến khích các trường có điều kiện có thể sử dụng tài liệu Giáo dục lối sống lớp 1- CGD thay cho sách Đạo đức lớp 1 hiện hành.

- Các trường đăng ký số liệu các loại tài liệu cần cung ứng (theo mẫu) và nộp bản in về bộ phận phổ thông Phòng GD&ĐT (Thầy Khuyến) – nộp file vào hộp thư tieuhochue@gmail.com thời điểm từ 17/4 đến 10/5/2017 để tổng hợp gửi Sở GD&ĐT đăng ký đặt mua.

          Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường triển khai các nội dung trên để chuẩn bị tốt cho việc dạy học Tiếng Việt lớp 1 CGD năm học 2017-2018./.

 

Nơi nhận:                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên;                                                                                            Đã ký                                              

- Website Phòng GD&ĐT;                                                                                                                                                    

- Lưu VT, PT.                                                                                     

                                                                                                              Phan Nam

Tải file

Số lượt xem : 838

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác