Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''


Ngày 10 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:27 19/08/2015  

Về việc báo cáo thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020.


Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc Thực hiện công văn số 1955/SGD&ĐT-KHTC ngày 14/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đánh giá tình hình và rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020.

Căn cứ tình hình phát triển giáo dục - đào tạo của địa phương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của địa phương về giáo dục - đào tạo; thực trạng quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đào tạo; quy mô học sinh các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; quy hoạch mạng lưới trường, lớp ở địa phương và định hướng  mục tiêu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đề nghị các đơn vị trường học trực thuộc báo cáo một số nội dung:

-         Rà soát và xác định nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

-         Xác định các mục tiêu, hạng mục ưu tiên thực hiện, khối lượng các loại trang thiết bị mua sắm theo kế hoạch. Đặc biệt chú trọng yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học đảm bảo điều kiện tối thiểu để thực hiện chương trình giáo dục và định hướng xây dựng trường chuẩn quốc gia.

-         Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư theo từng nguồn vốn, dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư.

          Yêu cầu các đơn vị rà soát, thống kê số liệu theo các biểu mẫu: Mầm non biểu số 1, 13; tiểu học biểu số: 2, 14; THCS biểu 3, 15 (đối với biểu 15 mục kinh phí đầu tư TBDH giai đoạn 2002-2015 điều chỉnh thành mục kinh phí đầu tư TBDH giai đoạn 2011-2015)

(Các file biểu mẫu được đăng tải kèm theo công văn trên trang web: http://tphue.thuathienhue.edu.vn, khi tổng hợp không thay đổi nội dung, bố cục các biểu mẫu )

          Báo cáo của các đơn vị gửi về PhòngGiáo dục và Đào tạo bộ phận Kế hoạch tài chính trước ngày 27/8/2015; đồng thời gửi file báo cáo về địa chỉ email: ntphuongpgd@gmail.com.

          Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học sớm triển khai thực hiện  và báo cáo đúng thời gian quy định./.

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 4780

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác