Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:11 12/10/2015  

Về việc chuẩn bị nội dung báo cáo và tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” do Sở tổ chức.


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc Nhằm đánh giá những kết quả đạt được về việc triển khai thực hiện thí điểm áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học ở trường phổ thông trong những năm qua, Phòng GD&ĐT thành phố Huế đề nghị các trường báo cáo tình hình triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo những nội dung sau:

            1. Báo cáo tổng kết công tác triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” (theo mẫu đính kèm);

            2. Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên chuẩn bị nội dung tham luận (theo mẫu đính kèm) về tình hình triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở trường mình đối với môn Vật lý, Hóa học, Sinh học. Cụ thể:

          - Tham luận của tổ chuyên môn: 01 tham luận/trường.

          - Tham luận của giáo viên: 01 tham luận/môn.

          Phòng sẽ chọn lọc để mời tham gia báo cáo tham luận ở Hội nghị tổng kết 4 năm triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” do Sở tổ chức.

          Các trường gửi báo cáo tổng kết và các tham luận về Phòng GD&ĐT (đ/c Phiên – bộ phận phổ thông) bằng văn bản và qua Email: phienedu@gmail.com chậm nhất vào ngày 20/10/2015.

Phòng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Tải file

Số lượt xem : 856

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác