Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 10 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:51 27/01/2016  

Về việc đăng kí tập huấn về CNTT và thiết kế bài giảng ứng dụng trên Bảng trắng tương tác Activboard

Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện Công văn số 138/SGDĐT-CNTT ngày 25/1/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đăng kí tham gia tập huấn về CNTT và Thiết kế bài giảng ứng dụng trên Bảng trắng tương tác ActivBoard, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị các nội dung sau:

I. Nội dung tập huấn:

  1. Công cụ soạn bài giảng điện tử e-Learning: Adobe Presenter;
  2. Thiết kế bài giảng với Bảng trắng tương tác ActivBoard: ActivInspire;
  3. Ứng dụng dạy học với màn hình Tivi tương tác: phần mềm WorkSpace và ActivInspire;
  4. Các ứng dụng CNTT khác: phòng học ngoại ngữ, biên tập file âm thanh, chia sẻ và chỉnh sửa file dữ liệu qua ứng dụng Google Drive ...

II. Số lượng:

- Căn cứ vào thiết bị hiện có ở trường, các đơn vị lập danh sách giáo viên tham gia lớp tập huấn với các nội dung trên không hạn chế số lượng và không phân biệt môn dạy.

- Danh sách các giáo viên đăng ký tập huấn theo từng chủ đề (mẫu đính kèm) và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế và qua địa chỉ e-mail: phothongpgdhue@gmail.com  trước ngày 29/1/2016.

Nhận được công văn này, Phòng đề nghị các trường triển khai và cử đầy đủ giáo viên tham  lớp tập huấn đạt kết quả tốt.

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 616

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác