Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''


Ngày 27 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:33 30/11/2015  

Về việc hướng dẫn kiểm tra học kì I và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS năm học 2015-2016 (chính thức có chỉnh sửa)

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2015- 2016 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT) và công văn số 2860/SGDĐT-GDTrH ngày 24/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế (Sở GD&ĐT) về việc Kiểm tra học kì I & báo cáo kết quả kiểm tra cấp trung học cơ sở (THCS), Phòng GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2015- 2016 đối với học sinh THCS như sau:

I. Tổ chức kiểm tra học kì.

1. Nội dung câu hỏi kiểm tra.

- Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi chương trình giảm tải của môn học.

- Nội dung đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức và kỹ năng đã xác định trong chương trình dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).

- Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định.

- Nội dung của hướng dẫn chấm phải thể hiện rõ ràng, cụ thể mức độ, phạm vi các vấn đề đòi hỏi học sinh phải giải quyết ở đề kiểm tra.

- Biểu điểm phải đánh giá đúng chất lượng, phân loại trình độ học sinh.

- Phạm vi câu hỏi kiểm tra tính đến tuần thứ 15 của chương trình học kì I đối với cấp THCS.

2. Môn kiểm tra.

a) Đối với lớp 9: Sở GD&ĐT ra đề, sao in đến tận học sinh và bố trí lịch kiểm tra của 8 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ 1(Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật).

b) Đối với lớp 6,7,8.

Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra 8 môn ở các khối lớp như sau:

- Lớp 6: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Vật lí, GD công dân.

- Lớp 7: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Vật lí, GD công dân.

- Lớp 8: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Vật lí, Hoá học.

c) Các môn còn lại ở các khối lớp: Trường tiến hành ra đề kiểm tra chung từng khối, chủ động tổ chức theo kế hoạch của trường đảm bảo nghiêm túc theo đúng quy định, không tổ chức kiểm tra vào các ngày 24,25/12/2015 và kết thúc chậm nhất vào ngày 01/01/2016.

3. Hình thức câu hỏi kiểm tra.

3.1. Đối với các môn do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT ra đề.

a) Môn ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nhật).

- Đối với lớp 9: Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan, số câu hỏi trắc nghiệm là 40, thang điểm 10 (sẽ có hướng dẫn riêng trong đáp án). Đề kiểm tra môn ngoại ngữ có 4 mã đề, học sinh làm bài trên phiếu trả lời do trường tự in  (theo mẫu đã hướng dẫn trong năm học 2014-2015).

- Tiếng Anh lớp 8: Hình thức kiểm tra như năm học trước (trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận).

- Tiếng Anh các lớp 6,7: Thực hiện theo tinh thần công văn số 940/PGDĐT-PT ngày 13/10/2014 của Phòng GD&ĐT về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp THCS năm học 2014-2015. 

Đối với tiếng Anh lớp 6 và lớp 7 (hệ 7 năm), Phòng sẽ ra đề kiểm tra bao gồm 2 kĩ năng Đọc - Viết và kiến thức ngôn ngữ. Các trường chủ động tổ chức kiểm tra 2 kĩ năng Nghe - Nói với tỉ lệ điểm tối đa là 2 điểm cho mỗi kĩ năng.

- Môn Tiếng Pháp, Nhật ngoại ngữ 1 của các lớp 6,7,8 và các môn Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Anh ngoại ngữ 2 các lớp 6,7,8,9: Trường tự ra đề và tổ chức cho học sinh kiểm tra theo quy định.

    b) Các môn khác: Kiểm tra theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài 90 phút đối với các môn Toán, Ngữ văn; 45 phút đối với các môn còn lại.

3.2. Đối với các môn do trường ra đề: Kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan phù hợp với yêu cầu môn học.

4. Tổ chức kiểm tra và chấm bài.

a) Tổ chức kiểm tra.

- Các trường THCS thành lập Ban tổ chức kiểm tra học kì I; các loại hồ sơ phục vụ ra đề, coi, chấm kiểm tra học kì I theo đúng quy định.

- Ở tất cả các khối lớp, trường phải xếp phòng kiểm tra với học sinh của nhiều lớp theo thứ tự alphabet, có số báo danh với số lượng 24 học sinh/phòng (đối với các trường không đủ quỹ phòng thì số lượng tối đa không quá 30 học sinh/phòng), đảm bảo mỗi phòng có 2 giám thị và trong mỗi buổi kiểm tra.

- Đối với lớp 9, Sở GD&ĐT sao in đề kiểm tra đến từng học sinh, trường chuẩn bị giấy kiểm tra cho học sinh.

- Đối với các lớp 6, 7, 8 (đề của Phòng GD&ĐT): Học sinh làm bài trên giấy thi do Phòng GD&ĐT in. (Kinh phí sao in đề và giấy làm bài đến tận học sinh như học kì II năm học 2014- 2015; các đơn vị nộp kinh phí tại cô Yến- Văn thư Phòng GD&ĐT hạn cuối là ngày 19/12/2015).

b) Tổ chức chấm bài.

- Sau mỗi buổi kiểm tra, Ban tổ chức kiểm tra học kì I tiến hành mở đáp án các môn đã kiểm tra để thảo luận. Các trường thực hiện cắt phách bài kiểm tra tất cả các môn ở các khối lớp và tổ chức chấm chung tại trường, đảm bảo thực hiện nguyên tắc chính xác, khách quan và công bằng. Kết quả kiểm tra phải được thống kê, phân tích, thông báo công khai; qua đó, xác định những giải pháp trong công tác quản lí, chỉ đạo nhằm tổ chức ôn tập cho học sinh đạt kết quả cao trong kiểm tra học kì II.

*Lưu ý:

- Các trường cần tổ chức cho học sinh ôn tập kỹ trước khi kiểm tra và giáo dục học sinh tính nghiêm túc, trung thực; kiên quyết xử lí các trường hợp quay cóp, gian lận trong kiểm tra. Công tác tổ chức, điều hành phải đảm bảo nghiêm túc, đánh giá phải khách quan, công bằng, có tác dụng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Do việc kiểm tra được thống nhất trong toàn tỉnh (đối với đề của Sở) toàn thành phố (đối với đề của Phòng) nên các trường phải thực hiện lịch kiểm tra theo đúng quy định. Hiệu trưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu kiểm tra sai lịch. Phòng sẽ có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức coi-chấm các môn kiểm tra học kì ở các trường.

 

(Tải đầy đủ tại file đính kèm)

Tải file

Số lượt xem : 1596

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác