Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 03:04 21/08/2015  

Về việc tiếp tục quản lý chỉ đạo hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường Năm học 2015-2016


Kính gửi: Các trường Tiểu học và THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 1973/SGDĐT-GDTX ngày 17/8/2015 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục quản lý chỉ đạo hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường năm học 2015-2016.

Trong thời gian qua, sau khi có Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT; Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm và các văn bản hướng dẫn thực hiện dạy thêm, học thêm của Sở GD&ĐT; Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương của 27 phường thuộc thành phố Huế, cùng với Phòng GD&ĐT đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý và chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm (Sau đây dạy thêm, học thêm được viết tắt là DTHT).

          Để tăng cường quản lý chỉ đạo hoạt động DTHT trong năm học 2015 - 2016; Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường triển khai thực hiện những nội dung cụ thể sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt đến tận cán bộ, giáo viên, học sinh những quy định về DTHT ngay từ đầu năm học; có kế hoạch phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, giải thích để nhân dân, cha mẹ học sinh nắm vững các quy định của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh, Sở, UBND Thành phố và Phòng GD&ĐT về DTHT nhằm tạo sự đồng thuận và phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Cụ thể, cần tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành sau đây:

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về DTHT;

- Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về DTHT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng DTHT đối với giáo dục tiểu học;

- Hướng dẫn 465/HD-SGDĐT ngày 20/3/2014 của Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện Quy định về DTHT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

          - Công văn số 23/SGDĐT-GDTX ngày 06/01/2015 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường quản lý DTHT trong và ngoài nhà trường;

          - Công văn số 3302/UBND-GD ngày 11/12/2014 của UBND thành phố Huế về việc chấn chỉnh tình trạng DTHT theo Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 đối với giáo dục tiểu học;

- Hướng dẫn số 512/HD-PGD&ĐT ngày 10/6/2014 của Phòng GD&ĐT hướng dẫn thực hiện Quy định về DTHT trên địa bàn thành phố Huế;

          - Công văn số 1305/CVLN GDĐT-TC ngày 10/6/2014 của liên ngành GD&ĐT, Tài chính về việc hướng dẫn thu, chi tiền DTHT;

          - Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ ban hành Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

          2. Không tổ chức DTHT đối với học sinh tiểu học, bất luận trong mọi lý do, hoàn cảnh nào (trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống). Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.

          3. Các cơ sở DTHT chỉ được tổ chức DTHT khi có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp; tuyệt đối không mở lớp khi chưa có giấy phép.

4. Giáo viên trong biên chế chỉ được tham gia dạy thêm khi đánh giá xếp loại viên chức năm học liền trước là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt giáo viên dạy giỏi các môn học do cấp tỉnh trở lên tổ chức hoặc đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên và số tiết dạy thêm tối đa bằng 50% định mức lao động của cấp học.

5. Hiệu trưởng nhà trường cần có biện pháp quản lý tốt đội ngũ giáo viên, không để giáo viên trong trường vi phạm Quy định về DTHT. Nếu để xảy ra, hiệu trưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Sở, Phòng GD&ĐT và Chủ tịch UBND thành phố Huế.

6. Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra về hoạt động DTHT; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra nội bộ trong nhà trường. Kiên quyết xử lý vi phạm quy định về DTHT một cách nghiêm minh theo quy định của Pháp luật.

7. Phòng GD&ĐT thành phố Huế đã có thông báo số 265/TB-PGD&ĐT-PT ngày 16/3/2015 về việc thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin liên quan đến DTHT nhằm tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động DTHT thông qua điện thoại trực tiếp vào các số: Trưởng phòng GD&ĐT 0914002498, Phó trưởng phòng GD&ĐT 0905161645, Chuyên viên phụ trách DTHT 0935317447. Các trường thông báo rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân được biết.

8. Cuối năm học, các trường tổ chức đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện DTHT, báo cáo về Phòng GD&ĐT trước ngày 15/6/2016 hoặc theo yêu cầu đột xuất của cấp trên.

9. Trong năm học 2015 – 2016, Phòng GD&ĐT chỉ xét và cấp giấy phép tổ chức DTHT theo thẩm quyền chia làm 02 đợt (Thông báo số 243/TB-PGD&ĐT-PT ngày 11/3/2015):

          Đợt 1: Từ ngày 15/9/2015 đến hết ngày 15/10/2015.                                       Đợt 2: Từ 01/01/2016 đến hết ngày 31/01/2016.

          Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tải file

Số lượt xem : 907

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác