Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''


Ngày 17 tháng 01 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:48 09/03/2014  

Về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp thành phố Năm học 2013-2014


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014, Phòng Giáo dục&Đào tạo thành phố Huế tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp thành phố năm học 2013-2014. Nội dung kế hoạch cụ thể như sau:

1./ Thời gian: Ngày 28 tháng 3 năm 2014

2./ Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Chí Diểu Huế.

3./ Môn thi: Ngữ văn; Toán; Tiếng Anh; Vật lí; Sinh học; Lịch sử; Địa lý, Tin học

4./ Nội dung thi: Nội dung thi theo chương trình THCS hiện hành tính đến thời điểm thi. Ngoài ra, môn tin học thi lập trình trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình Free Pascal.       

5./ Lịch thi:

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian

vào phòng thi

Thời gian

bắt đầu phát đề

Thời gian

làm bài

 

 

 

28/3/2014

 

Sáng

Ngữ văn

Toán

Lịch sử

Tin học

7h45

7h45

7h45

7h45

8h00

8h00

8h00

8h00

120 phút

120 phút

90 phút

120 phút

 

Chiều

Vật lý

Tiếng Anh

Sinh học

Địa lý

13h45

13h45

13h45

13h45

14h00

14h00

14h00

14h00

90 phút

90 phút

90 phút

90 phút

 Học sinh dự thi các môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Tin học có mặt tại địa điểm thi lúc 7h30 ngày 28/3/2014 để dự lễ khai mạc. Học sinh dự thi các môn Vật lý, Tiếng Anh, Sinh học, Địa lý có mặt tại địa điểm thi lúc 13h30 ngày 28/3/2014.

6./ Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 8 ở trường.

7./ Điều kiện dự thi: Học sinh dự thi phải đạt kết quả học kì I như sau:

- Hạnh kiểm tốt và học lực từ khá trở lên.

- Điểm trung bình của môn thi đạt từ 8.0 trở lên. Riêng môn Ngữ văn từ 7.0 trở lên.

8./ Số lượng dự thi: Số lượng đội tuyển mỗi môn bằng tổng số lớp 8 của trường. Riêng môn Tin học số học sinh dự thi được tính theo hạng trường:

+ Trường hạng I gồm 3 học sinh.

+ Trường hạng II và hạng III gồm 2 học sinh.

9./ Chuẩn bị tổ chức thi:

- Các trường gửi danh sách đăng kí học sinh dự thi (theo mẫu 1) và đề cử danh sách cán bộ, giáo viên coi thi, chấm thi ( mẫu 2) về Phòng Giáo dục & Đào tạo với số lượng như sau:

* Coi thi: Trường hạng I giới thiệu 3 người (trong đó có 01 CBQL), trường hạng II và III giới thiệu 2 người (trong đó có 01 CBQL).

* Chấm thi: Mỗi trường giới thiệu 1 người/1 môn.

Tất cả các thành viên tham gia coi thi, chấm thi phải là người không có con, em ruột (của vợ hoặc chồng) đang dự thi.

Phòng sẽ thông báo danh sách CBGV chính thức tham gia coi thi, chấm thi cho các đơn vị sau.

- Các danh sách CBGV coi thi, chấm thi, học sinh dự thi được lập trên phần mềm Excel, bảng mã  Unicode, size 13. Các Sheet lần lượt chứa các nội dung : Danh sách học sinh dự thi HSG các môn lớp 8, danh sách cán bộ giáo viên coi thi, chấm thi và göi qua ®Þa chØ email:   phothongpgdhue@gmail.com đồng thời nộp danh sách bằng văn bản có xác nhận của Hiệu trưởng  về Phòng Giáo dục và Đào tạo Huế chậm nhất ngày 15/03/2014.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế yêu cầu  Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc triển khai thực hiện đầy đủ  nội dung  công văn này đồng thời có kế hoạch tổ chức đưa đón học sinh tham dự kì thi đầy đủ, an toàn.

                                                                 KT.TRƯỞNG PHÒNG

                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                                       (đã ký)

 

                                                                       Lâm Thủy 

Số lượt xem : 2790

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác