Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:09 23/02/2016  

Về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp thành phố Năm học 2015-2016


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục&Đào tạo thành phố Huế tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp thành phố năm học 2015-2016. Nội dung kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 31 tháng 03 năm 2016

2. Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Chí Diểu Huế.

3. Môn thi: Ngữ văn; Toán; Tiếng Anh; Vật lí; Sinh học; Lịch sử; Địa lý, Tin học.

4. Nội dung thi: Nội dung thi theo chương trình THCS hiện hành tính đến thời điểm thi. Riêng môn tin học thi thực hành trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình Free Pascal.      

5. Lịch thi:

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian

bắt đầu phát đề

Thời gian

làm bài

 

 

 

31/03/2016

 

Sáng

Ngữ văn

8h00

120 phút

Toán

8h00

120 phút

Lịch sử

8h00

90 phút

 

 

Chiều

Vật lý

14h00

90 phút

Tiếng Anh

14h00

90 phút

Sinh học

14h00

90 phút

Địa lý

14h00

90 phút

Tin học

14h00

90 phút

Học sinh dự thi các môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử có mặt tại địa điểm thi lúc 7h30 ngày 31/03/2016 để dự lễ khai mạc. Học sinh dự thi các môn Vật lý, Tiếng Anh, Sinh học, Địa lý, Tin học có mặt tại địa điểm thi lúc 13h30 ngày 31/03/2016.

6. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 8 ở trường.

7. Điều kiện dự thi: Học sinh dự thi phải đạt kết quả học kì I như sau:

- Hạnh kiểm tốt và học lực từ khá trở lên.

- Điểm trung bình của môn thi đạt từ 8.0 trở lên. Riêng môn Ngữ văn từ 7.0 trở lên.

8. Số lượng dự thi:

Số lượng đội tuyển mỗi môn bằng tổng số lớp 8 của trường. Riêng môn Tin học số học sinh dự thi được tính theo hạng trường:

+ Trường hạng I gồm 3 học sinh.

+ Trường hạng II và hạng III gồm 2 học sinh.

9. Chuẩn bị tổ chức thi:

- Các trường gửi danh sách học sinh đăng kí dự thi (theo mẫu 1) và đề cử danh sách cán bộ quản lý, giáo viên coi thi, chấm thi ( mẫu 2) về Phòng Giáo dục & Đào tạo với số lượng như sau:

* Coi thi: Trường hạng I giới thiệu 3 người (trong đó có 01 CBQL), trường hạng II và III giới thiệu 2 người (trong đó có 01 CBQL).

* Chấm thi: Mỗi trường giới thiệu 1 người/1 môn.

Tất cả các thành viên tham gia coi thi, chấm thi phải là người không có con, em ruột (của vợ hoặc chồng) dự thi.

Phòng sẽ thông báo danh sách cán bộ, giáo viên chính thức tham gia coi thi, chấm thi cho các đơn vị.

- Các danh sách CBGV coi thi, chấm thi, học sinh dự thi được lập trên phần mềm Excel, bảng mã Unicode, size 13. Các Sheet lần lượt chứa các nội dung : Danh sách học sinh dự thi HSG các môn lớp 8, danh sách cán bộ giáo viên coi thi, chấm thi và gửi qua địa chỉ email:   phothongpgdhue@gmail.com đồng thời nộp danh sách bằng văn bản có xác nhận của Hiệu trưởng  về Phòng Giáo dục và Đào tạo Huế chậm nhất ngày 10/03/2016.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc triển khai thực hiện đầy đủ  nội dung công văn này đồng thời có kế hoạch tổ chức đưa đón học sinh tham gia kì thi đầy đủ, an toàn.

Tải file

Số lượt xem : 1754

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác