Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 17 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 13:53 27/01/2016  

Về việc triển khai tập huấn thiết kế bài giảng e-learning

Kính gửi: Các trường Trung học cơ sở trực thuộc. Thực hiện công văn số 2805/SGD&ĐT-GDTrH ngày 17/11/2015 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc Tập huấn thiết kế bài giảng e-learning cho các đơn vị trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế thông báo kế hoạch thực hiện như sau:

        Thời gian, địa điểm:

        -  Thời gian : 7h45, ngày 30/01/2016.

        -  Địa điểm  : Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế(Số 24, đường  Tố Hữu, thành phố Huế)

        - Thành phần: Mỗi trường 2 người: Hiệu trưởng/phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và 1 giáo viên có năng lực về tin học tốt ( để có thể triển khai cho giáo viên toàn trường).

        - Lưu ý: Các đơn vị mang theo máy Laptop và ổ cắm điện để tập huấn.

          Sau tập huấn, các đơn vị tổ chức tập huấn nhân rộng cho giáo viên toàn trường và có báo cáo kết quả tập huấn tại đơn vị cho Phòng GD&ĐT.

          Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tải file

Số lượt xem : 560

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác