Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 17 tháng 01 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:53 25/02/2013  

Về việc triệu tập bồi dưỡng học sinh giỏi Tiểu học tham gia thi vẽ tranh trên máy tính cấp Tỉnh năm học 2012 -2013.


Kính gởi: Hiệu trưởng các trường TH trực thuộc.

        Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013,  ngày 02 tháng 02 năm 2013 Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế đã tổ chức thi chọn học sinh giỏi Tin học và vẽ tranh trên máy tính đối với học sinh Tiểu học cấp Thành phố. Qua kì thi, Phòng đã tuyển chọn được đội tuyển gồm các học sinh giỏi có năng khiếu vẽ tranh trên máy tính để bồi dưỡng dự thi vẽ tranh trên máy tính cấp Tỉnh vào tháng 3/2013. Kế hoạch bồi dưỡng cụ thể như sau:

  1. Đối tượng  tham gia lớp bồi dưỡng: ( Danh sách đính kèm)
  2. Địa điểm tập trung bồi dưỡng: Tại phòng Tin học Trường TH lê Lợi – Huế.
  3. Thời gian bồi dưỡng: Từ ngày 01/03/2013 đến 17/3/2013. Lịch học mỗi tuần 3 buổi vào chiều thứ sáu, sáng thứ bảy và sáng chủ nhật. Buổi học đầu tiên bắt đầu vào lúc 14h00 ngày 01/03/2013.

         Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện đầy đủ nội dung công văn này và động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em tham gia đầy đủ..

 

                                                                 KT.TRƯỞNG PHÒNG
                                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                  Lâm Thủy (đã ký)

 

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 422

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác