Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''


Ngày 24 tháng 07 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:46 18/04/2018  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng III lên hạng II


Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Căn cứ Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để đảm bảo quyền lợi đối với viên chức, Phòng GD&ĐT thành phố Huế yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc rà soát giáo viên của đơn vị, đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện chức danh nghề nghiệp theo quy định tại các thông tư của các Bộ, ngành Trung ương, lập danh sách giáo viên đủ điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II theo từng cấp học (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng GD&ĐT (bộ phận TCHC) và địa chỉ (mail: pgd.hue@hue.edu.vn) chậm nhất ngày 27/4/2018 để tổng hợp gửi về Phòng Nội vụ xây dựng đề án báo cáo Sở Nội vụ.

          Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện./.

 ...

Tải file đính kèm dưới đây:

Tải file

Số lượt xem : 860

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác