Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 13 tháng 08 năm 2020


PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ