Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 13 tháng 08 năm 2020


PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ