Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''


Ngày 13 tháng 08 năm 2020


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ 15/6/2020 đến 20/6/2020
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ 15/6/2020 đến 20/6/2020 như sau: