Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 20 tháng 09 năm 2020


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

Cập nhật lúc : 09:00 09/01/2015  

26 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Giáo dục và Đào tạo


Theo Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao ký ban hành, 26 thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó lĩnh vực giáo dục và đào tạo là 15 thủ tục, lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh là 07 thủ tục, lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo là 02 thủ tục và lĩnh vực hệ thống văn bằng chứng chỉ là 02 thủ tục.

15 thủ tục thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo làThành lập trường THPT công lập, ngoài công lập; Sáp nhập, chia tách trường THPT; Đình chỉ hoạt động trường THPT; Giải thể trường THPT; Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học; Công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia; Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; Công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia; Thành lập trung tâm GDTX; Sáp nhập, chia tách trung tâm GDTX; Đình chỉ trung tâm GDTX; Giải thể trung tâm GDTX; Xếp hạng trung tâm GDTX.

 

07 thủ tục thuộc lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh là: Cấp giấy phép dạy thêm học thêm; Chuyển trường đi ngoại tỉnh đối với học sinh THPT; Chuyển trường đến đối với học sinh THPT; Xin học lại tại trường khác; Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THPT; Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp THPT; Quản lý hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ và các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật khác theo chương trình GDTX.

 

02 thủ tục thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo là: Xét tặng nhà giáo nhân dân; Xét tặng nhà giáo ưu tú.

 

02 thủ tục thuộc lĩnh vực hệ thống văn bằng chứng chỉ là: Điều chỉnh văn bằng chứng chỉ do cải chính hộ tịch; Cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông, bổ túc.

Số lượt xem : 1