Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "


Ngày 20 tháng 09 năm 2020


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

Cập nhật lúc : 07:15 12/04/2017  

Buộc thôi học với sinh viên cao đẳng, trung cấp tổ chức thi hộ


Ngày 13/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.


Theo đó, sinh viên học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ nhờ thi hộ và người học thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập 01 năm với lần vi phạm thứ nhất và buộc thôi học với lần vi phạm thứ hai; trường hợp tổ chức thi, kiểm tra hộ sẽ bị buộc thôi học ngay từ lần vi phạm thứ nhất.

Về đăng ký khối lượng học tập đối với hình thức đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ, Thông tư quy định, sinh viên trung cấp, cao đẳng phải đăng ký tối thiểu 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ (trừ học kỳ cuối khóa) nếu được xếp loại kết quả học tập từ trung bình trở lên; 10 tín chỉ/học kỳ (trừ học kỳ cuối khóa) nếu bị xếp loại kết quả học tập loại yếu. Đặc biệt, người học đang trong thời gian bị xếp loại học lực yếu chỉ được đăng ký khối lượng học tập không quá 14 tín chỉ/học kỳ; không hạn chế với những người học xếp loại kết quả học tập từ trung bình trở lên.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng cho phép người học được đăng ký học cùng lúc 02 chương trình. Để được học 02 chương trình cùng lúc, ngành, nghề đào tạo ở 02 chương trình phải khác nhau; người học đã học xong kỳ thứ nhất với chương trình có thời gian thực hiện từ 01 - 02 năm học, đã học xong kỳ thứ hai với chương trình có thời gian thực hiện từ trên 02 năm học và xếp loại kết quả học tập của từng học kỳ đã hoàn thành ở chương trình thứ nhất phải đạt loại khá trở lên…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2017. 

Số lượt xem : 1