Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 27 tháng 09 năm 2020


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

Cập nhật lúc : 17:09 08/01/2015  

Giao một số quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Trung tâm GDTX


Hướng dẫn nhiệm vụ năm học đối với Giáo dục thường xuyên năm học 2014 - 2015 ghi rõ sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên như một biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

Cụ thể, giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trung tâm giáo dục thường xuyên về tài chính, tổ chức nhân sự, nhiệm vụ theo các mức độ phù hợp với điều kiện thực tế của từng trung tâm.

Giao cho giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên chủ động xây dựng phân phối chương trình chi tiết đối với chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT một cách linh hoạt phù hợp với khung phân phối chương trình, Công văn số 5842/BGDĐT-VP về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và điều kiện thực tế của mỗi trung tâm.

Chủ động bố trí thời gian tổ chức phụ đạo cho học viên có học lực yếu, kém và tổ chức ôn tập cho học viên các lớp cuối cấp; chủ động trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học của trung tâm….

Tiếp tục triển khai đổi mới phương pháp dạy học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học;

Tăng cường trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học các chương trình giáo dục thường xuyên; chỉ đạo điểm một số Trung tâm giáo dục thường xuyên làm tốt việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng...

 

Những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục thường xuyên năm học 2014 – 2015:

 

Tích cực triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”;

 

Củng cố mô hình hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện và trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ.

 

Mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề góp phần phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên và xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán để thực hiện các nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và tổ chức các lớp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên và người lao động.

 

Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của người học; đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nếp, kỉ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên; chú trọng ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng giáo viên.

Theo GDTĐ

Số lượt xem : 1