Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 27 tháng 09 năm 2020


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

Cập nhật lúc : 10:50 23/12/2019  

Một số nội dung xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) lần thứ 15 năm 2020


Căn cứ  Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú và Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND- NGƯT lần thứ 15 năm 2020; Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

I. Công tác triển khai các văn bản hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT trong các đơn vị

 

1) Đối với trường Đại học Phú Xuân, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, các trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc UBND tỉnh và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT

 

a) Thủ trưởng đơn vị tổ chức nghiên cứu và triển khai các nội dung hướng dẫn tại văn bản này và các văn bản của Chính phủ và Bộ GD&ĐT có liên quan (đính kèm) đến tận cán bộ, công chức, giáo viên trong đơn vị.

 

b) Hướng dẫn cho các cá nhân trong đơn vị lập hồ sơ và thành lập Hội đồng cơ sở theo đúng văn bản quy định để tổ chức xét chọn đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ; đúng quy trình, đối tượng, tiêu chuẩn, . . . theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.

 

c) Sau xét chọn gửi hồ sơ theo quy định về Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo đầy đủ, theo đúng mốc thời gian quy định.

 

2) Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố (Gọi tắt UBND cấp Huyện)

 

a) Thành lập Hội đồng xét duyệt đề nghị xét tặng NGND, NGƯT cấp Huyện theo đúng văn bản quy định để tổ chức xét chọn đảm bảo chính xác , công bằng, công khai, dân chủ; đúng quy trình, đối tượng, tiêu chuẩn, . . . theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.

 

b) Chỉ đạo Phòng GD&ĐT thực hiện các nội dung sau :

 

- Tham mưu UBND cấp Huyện hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc Phòng GD&ĐT và Trung tâm GDNN - GDTX, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp Huyện thực hiện các nội dung như Sở GD&ĐT hướng dẫn cho các đơn vị tại mục I.1. Công văn này.

 

- Sau cuộc họp của Hội đồng cấp Huyện có trách nhiệm hoàn chỉnh và gửi hồ sơ theo quy định về Hội đồng cấp Sở Giáo dục và Đào tạo đầy đủ, theo đúng mốc thời gian quy định.

  

3) Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh (gọi tắt Sở, Ngành)

 

a) Tổ chức hướng dẫn cho các trường, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, Ngành thực hiện các nội dung như Sở GD&ĐT hướng dẫn cho các đơn vị tại mục I.1. Công văn này.   

 

b) Tiếp nhận hồ sơ của tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, Ngành và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo đầy đủ, theo đúng mốc thời gian quy định.

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Số lượt xem : 1