Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 27 tháng 09 năm 2020


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

Cập nhật lúc : 16:04 10/01/2015  

Triển khai thực hiện Quyết định Điều lệ trường Đại học


Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã ký văn bản gửi Hiệu trưởng (Giám đốc) các học viện, trường đại học công lập về việc triển khai thực hiện Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

Nội dung văn bản nêu rõ:

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học có hiệu lực từ ngày 30/1/2014. Trong Điều lệ trường đại học, nội dung quy định về Hội đồng trường đã được quy định cụ thể.

Để sớm ổn định tổ chức của trường, kịp thời triển khai các hoạt động ngay khi Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, Bộ GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường ĐH, Giám đốc các học viện tổ chức nghiên cứu, triển khai Điều lệ trường đại học; chuẩn bị phương án thành lập hội đồng trường theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Điều lệ trường đại học, trình cơ quan trực tiếp quản lý trường Quyết định thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường theo quy định

Bộ GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường đại học, Giám đốc các học viện khẩn trương triển khai thực hiện. 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Theo GDTĐ

Số lượt xem : 1