Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''


Ngày 24 tháng 07 năm 2021


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

Cập nhật lúc : 08:45 27/05/2020  

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 01/6/2020 đến 06/6/2020


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 01/6/2020 đến 06/6/2020 như sau:

NGÀY

GIỜ PHÁT

MÔN

TÊN BÀI GIẢNG

TÊN GIÁO VIÊN

TÊN TRƯỜNG

01/6/2020

Thứ Hai

14g00 – 14h30

Lịch sử 12

Ôn tập lịch sử Việt Nam (1954-1975) 

Mai Thị Ngọc Lệ

THPT Phú Bài

14h35 – 15h05

Vật lý 12

Ôn tập chương dao động cơ (Tiết 2: Con lắc đơn - Năng lượng dao động điều hòa)

Phan Thanh Tâm

THPT Hà Trung

15h10 – 15h40

Ngữ Văn 12

Chuyên đề: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Hoàng Thị Hường

THPT Vinh Lộc

02/6/2020

Thứ Ba

14g00 – 14h30

T. Anh 12

 

Chuyên đề 7 (Adjectives ending in -ing/-ed, idioms and collocations)

Lý Thị Minh Đức

THPT chuyên Quốc Học

14h35 – 15h05

Địa lý 12

Việt Nam trên đường đổi mới, hội nhập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đoàn Xuân Tú

THPT Nguyễn Trường Tộ

15h10 – 15h40

Sinh học 12

Di truyền  quần thể (quần thể tự phối)

Trần Đình Thi

THPT Trần Văn Kỷ

03/6/2020

Thứ Tư

14g00 – 14h30

Toán 12

Chuyên đề 2 (GT): Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

Đỗ Cao Long

THPT Đặng Trần Côn

14h35 – 15h05

Hóa học 12

Chủ đề 2: Este-lipit

Phạm Văn Dạng

THPT Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

 

 

04/6/2020

Thứ Năm

14g00 – 14h30

Lịch sử 12

Ôn tập lịch sử Việt Nam (1954-1975) (tiếp theo)

Nguyễn Vũ

THPT chuyên Quốc Học

14h35 – 15h05

Vật lý 12

Ôn tập chương dao động cơ (Tiết 3: Các loại dao động - Tổng hợp dao động)

Trần Thế Vinh

THPT Vinh Lộc

15h10 – 15h40

GDCD 12

Ôn tập thi tốt nghiệp THPT

Hán Thị Thành Vinh

THPT Hai Bà Trưng

05/6/2020

Thứ Sáu

14g00 – 14h30

T. Anh 12

 

Chuyên đề 8 (language functions, synonyms and antonyms)

Hoàng Thị Lệ

THPT chuyên Quốc Học

14h35 – 15h05

Địa lý 12

Địa lý nông nghiệp

Nguyễn Thị Xuân Hương

THPT Nguyễn Huệ

15h10 – 15h40

Sinh học 12

Di truyền  quần thể (quần thể ngẫu phối)

Hoàng Liên Hương

THPT Gia Hội

07/6/2020

Thứ bảy

14g00 – 14h30

Toán 12

Chuyên đề 2 (HH): Ôn tập chương III

Trần công Nghĩa Nghĩa

THPT Hai Bà Trưng

14h35 – 15h05

Hóa học 12

Chủ đề 3: Cacbohydrat

Trần Thị Cẩm Hiền

THPT Thuận An

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 1