Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''


Ngày 27 tháng 09 năm 2020


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 11/5/2020 đến 16/5/2020
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 11/5/2020 đến 16/5/2020 như sau: