Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 27 tháng 09 năm 2020


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

Cập nhật lúc : 15:50 18/03/2020  

Thông báo lịch phát sóng dạy học chương trình lớp 12 trên truyền hình từ ngày 16-28/3/2020


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 16-28/3/2020 như sau:

LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH LỚP 12

 

Buổi Ngày Môn Tên bài
Sáng 16/3/2021 Ngữ văn Rừng xà nu (tiết 1)
Vật lý Giao thoa ánh sáng
Lịch sử Nhân dân hai miền trực tiếp chống đế quốc Mỹ xâm lược_Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (tiết 1)
Sáng 17/3/2020 Toán Ứng dụng của tích phân (tiết 1)
GDCD Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (tiết 1)
Hóa học Bài 27: Nhôm và các hợp chất của nhôm (tiết 1)
Sáng 18/03/2020 T. Anh (7 năm) Unit 11: Books language focus
Sinh học Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể
Địa lý Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
Sáng 19/3/2020 Ngữ văn Rừng xà nu (tiết 2)
Vật lý Các loại quang phổ
Lịch sử Nhân dân hai miền trực tiếp chống đế quốc Mỹ xâm lược_Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (tiết 2)
Sáng 20/3/2020 Toán Phương trình mặt phẳng (tiết 1)
GDCD Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (tiết 2)
Hóa học Bài 27: Nhôm và các hợp chất của nhôm (tiết 2)
Chiều 20/3/2020 T. Anh (10 năm) Unit 7: Artificial Intelligence grammar
T. Anh (10 năm) Unit 7: Antificial Intelligence reading
Sáng 21/3/2022 T. Anh (7 năm) Unit 11: Books reading
Sinh học Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiết 2)
Địa lý Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Sáng 23/3/2020 Ngữ văn Tác phẩm “ Những đứa con trong gia đình” (Tiết 1) – Nguyễn Thi
Vật lý Tia hồng ngoại – tia tử ngoại
Lịch sử Bài 22 (tiếp theo)- Tiết 3: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược miền Bắc, vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
Sáng 24/3/2020 Toán Ứng dụng tích phân (Tiết 2)
GDCD Công dân với các quyền dân chủ
Hóa học Luyện tập: Kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất của chúng
Sáng 25/3/2020 T. Anh (7 năm) Unit 12: Water sports language focus
Sinh học Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể
Địa lý Cơ cấu ngành Công nghiệp
Sáng 26/3/2020 Ngữ văn Tác phẩm “ Những đứa con trong gia đình” (Tiết 2) – Nguyễn Thi
Vật lý Tia Rơnghen (Tia X)
Lịch sử Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế -  xã hội ở miền Bắc, giải phòng hoàn toàn miền Nam (1973-1975
Sáng 27/3/2020 Toán Phương trình mặt phẳng (tiết 2)
GDCD Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (Tiết 1)
Hóa học Luyện tập: Nhôm và hợp chất của nhôm
Chiều 27/3/2020 T. Anh (10 năm) Unit 7: Artificial Intelligence (Communication & Culture)
T. Anh (10 năm) Unit 7: The world of work gramar
Sáng 28/3/2020 T. Anh (7 năm) Unit 12: Water sports reading
Sinh học Bài 40: Quần xã sinh vật
Địa lý Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Số lượt xem : 1