Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 21 tháng 01 năm 2022


Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file*
33/CT-TTg 26/11/2021 Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày ban hành 26/11/2021 tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.
638/PGDĐT-PT 26/07/2021 Công văn số 638/PGDĐT-PT ngày ban hành 26/07/2021 V/v phối hợp tổ chức hoạt động  giáo dục kĩ năng sống, Stem và trải nghiệm  năm học 2021-2022
254/PGDĐT-TCHC 12/04/2021 Công văn số 254/PGDĐT-TCHC ngày ban hành 12/04/2021 Hướng dẫn công tác xét tặng các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân vào cuối năm học 2020-2021
238/PGDĐT-TCHC 07/04/2021 Công văn số 238/PGDĐT-TCHC ngày ban hành 07/04/2021 Về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.
152/2020/NĐ-CP 30/12/2020 Công văn số 152/2020/NĐ-CP ngày ban hành 30/12/2020 Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
1443 /PGDĐT-TCHC 14/12/2020 Công văn số 1443 /PGDĐT-TCHC ngày ban hành 14/12/2020 Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
442/KH-PGD&ĐT 20/05/2020 Công văn số 442/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 20/05/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện phong trào Thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2020
77 /QĐ-PGDĐT 15/05/2020 Quyết định số 77 /QĐ-PGDĐT ngày ban hành 15/05/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Bộ phận Công nghệ thông tin của Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020
121/QĐ-PGD&ĐT-PT 28/04/2017 Quyết định số 121/QĐ-PGD&ĐT-PT ngày ban hành 28/04/2017 cử giáo viên THCS tham gia coi và chấm kiểm tra định kỳ cuối năm học đối với học sinh khối lớp 5 cấp tiểu học năm học 2016 - 2017