Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 26 tháng 06 năm 2017


Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file*
121/QĐ-PGD&ĐT-PT 28/04/2017 Quyết định số 121/QĐ-PGD&ĐT-PT ngày ban hành 28/04/2017 cử giáo viên THCS tham gia coi và chấm kiểm tra định kỳ cuối năm học đối với học sinh khối lớp 5 cấp tiểu học năm học 2016 - 2017
434/PGDĐT-PT 21/04/2017 Công văn số 434/PGDĐT-PT ngày ban hành 21/04/2017 Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017