Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Lĩnh vực : Tổ chức Cán bộ

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
30/KH-TCHC 09/01/2019 Công văn số 30/KH-TCHC ngày ban hành 09/01/2019 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính của Phòng Giáo dục-Đào tạo năm 2019