Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Lĩnh vực : Tổ chức Cán bộ

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
30/KH-TCHC 09/01/2019 Công văn số 30/KH-TCHC ngày ban hành 09/01/2019 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính của Phòng Giáo dục-Đào tạo năm 2019