Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Lĩnh vực : Tổ chức Cán bộ

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
30/KH-TCHC 09/01/2019 Công văn số 30/KH-TCHC ngày ban hành 09/01/2019 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính của Phòng Giáo dục-Đào tạo năm 2019