Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 19 tháng 09 năm 2021


Video

Giới thiệu