Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Video

Giới thiệu